Verdens beste spillere

Verdens beste sjakkspillere er bautaer som har dominert og preget sin tid. Mye er skrevet om dem, og vi har her vår presentasjon. Omtalen av de tretten første verdensmesterne er hentet fra Simens Sjakkbok, som kom i 1996. 

På den tiden var det ikke flere verdensmestere. Men etter Kasparovs brudd med verdenssjakkforbundet i 1992, har det vært mye forskjellig, og det er ikke mulig å sammenligne noen av de «Fide-verdensmesterne» som kom med de foregående gigantene. Det minnet mer om tombola hvem som gikk seirende ut av en VM-cup på noen uker med over 100 spiller. Men slik var det, og vinneren kunne kalle seg verdensmester.

Vladimir Kramnik derimot fortjener å inkluderes. Og det gjør også vår egen Magnus Carlsen! Omtale av disse kommer. 

Sjakkverdensmestere! 

Sjakk er et historisk spill på mange måter. Selve begrepet «sjakk» stammer fra det gamle Persia og betyr noe sånt som konge eller et lands overhode, og man antar at sjakken har sin opprinnelse fra de trakter. Opp gjennom årene har imidlertid spillets regler utviklet seg, delvis i takt med endringer i samfunnet for øvrig. Dagens sjakkbrikker gjenspeiler for eksempel i stor grad aktørene i en klassisk middelalderbatalje, og de siste tre--fire hundre årene har da også reglene vært slik de er i dag.  

Denne stabiliteten har gjort det mulig å virkelig grave seg dypt ned i materien. I dag finnes det sikkert en million sjakkbøker, og man har teoriverker store som svære leksika. Heldigvis er sjakken slik konstruert at man godt kan spille brukbar sjakk uten å ha åpnet en eneste av disse bøkene, men det er klart at det er en fordel om man kjenner litt til sjakkhistorien og kan trekke lærdom av både klassiske og moderne mestere. 

Sjakk er ikke som andre idretter, der det kanskje dukker opp nye verdensmestere hvert eneste år. I sjakkverdenen sitter gjerne verdensmesteren på sin trone i en årrekke, før det kommer et nytt stjerneskudd opp på sjakkhimmelen, klar til å danke ut den gamle mester. 

Vi skal i dette kapitlet konsentrere oss om de første 13 offisielle verdensmestere som har eksistert siden denne tittelen formelt ble introdusert i 1886. Også før den tid var det spillere som hevet seg over sin samtid - - så som franskmannen Francois Phillidor på slutten av 1700--tallet, amerikaneren Paul Morphy i 1850--årene, og tyskeren Adolf Anderssen etter det. Men det var altså først på slutten av forrige århundre at verdensmestertittelen kom inn i ordnede former. 

Alle disse 13 mestrene er store personligheter som har preget sin samtid og kommet med verdifulle bidrag til den sjakkforståelse vi i dag har. Men det er også interessant å se hvordan viktige historiske hendelser hele tiden har virket inn på betingelser og muligheter for disse spillerne.

Verdensmestere

1 Wilhelm Steinitz  1886 –1894
2 Emanuel Lasker   1894 –1921
3 Jose Raul Capablanca 1921 –1927
4 Alexander Aljechin 1927 – 1935 og 1937 – 1946 (til sin død)
5 Max Euwe 1935 – 1937
6 Mikhaill Botvinnik 1948 – 1957, 1958 – 1960 og 1961 – 1963
7 Vassily Smyslov 1957 – 1958
8 Mikhail Tal  1960 – 1961
9 Tigran Petrosjan  1963 – 1969
10 Boris Spasskij   1969 – 1972
11 Bobby Fischer  1971 – 1975
12 Anatolij Karpov  1975 – 1985
13 Garri Kasparov  1985 – 1993