Sjakkurs for hobbyspillere 3

Gjennomgang av partier

Ved gjennomgangen av partiene prøver vi å finne hvilke feil som er blitt gjort av både hvit og svart og vi prøver å finne hvilke trekk og planer som hadde vært bedre. Alle deltakerne kan da delta i diskusjonen, ikke bare den som har spilt partiet. Vi prøver også å finne hvilke typer feil som kanskje går igjen av den spilleren som har spilt partiet og på bakgrunn av dette finne ut på hvilken måte han/hun kan jobbe for å eliminere disse feilene.

Instruktør: 

IM Petter Haugli

e-post: petterhaugli@yahoo.no

tlf: +47 958 28 743


Tid: mandager 19.30-21.00

Sted: Oslo Schakselskap i 7. etasje i Bogstadveien 30 på Majorstua

Oppstart: høst 2021

Pris: 1150,- per 7 ganger. Man må ikke være klubbmedlem for å være med på kurs, men OSS medlemmer får 450,- i rabatt. 

BESTILL sjakkurs som gave!

 

PÅMELDING

Spørsmål kan sendes til olga@stormester.no

 

KURSBESKRIVELSE og OVERSIKT OVER DATOER:

Vi ønsker å gjenta opplegget vi kjørte før og som fungerte veldig bra med "Gjennomgang av deltakernes partier". Deltakerne må ta med et eller flere partier som de har spilt og skrevet opp. Det bør helst være et parti med litt lenger betekningstid, f.eks 15 eller 30 minutter på partiet, men det aller beste er hvis betekningstiden har vært enda lenger. Alle typer partier kan brukes men det man vanligvis lærer mest av er partier man har tapt.

Dette kurset passer for alle nivåer av sjakkspillere, særlig for de som ikke har spilt så veldig mye og for de som har spilt en del med venner eller familie. I og med at det er hele partier som gjennomgås vil vi komme inn på både åpninger, midtspill og sluttspill. Vi vil også diskutere både taktiske og posisjonelle temaer.

Alle sjakkspillere som har nådd et visst nivå vet at kongeveien til å bli en bedre sjakkspillere er gjennomgangen av egne partier!

... 1: Kurs
... 2: Kurs
... 3: Kurs
... 4: Kurs
... 5: TURNERING for hobbyspillere (for deltakere på begge kursene, oppstart kl 18.45)
... 6: Kurs
... 7: Kurs