Simens sjakk-kjøkken 24. mai 2013

GM Jon Ludvig Hammer