Simens sjakk-kjøkken 29. november 2013

GM Leif Erlend Johannessen