TA KURSET

I Posisjonell sjakk med Simen og Olga satser vi på å øke din posisjonsforståelse. Høres det gresk ut? Det er noen begreper her som du kanskje ikke umiddelbart gjenkjenner? Bekymr deg ikke! Etter dette kurset vil du vær dus med mange flere begreper enn «posisjonell sjakk».

Sjakk har sin egen sjargong. I sosiologien setter man navn på hva vi alle opplever. Samfunnet har «normer» og «verdier» og vi inntar ulike «roller» i ulike sammenhenger. Man leve lykkelig uten å skjønne hva disse begrepene betyr, men for en virkelig forståelse hjelper det å etablere et forklarende språk.

Når vi i sjakk snakker om ulike «bondestrukturer», vil du etter dette kurset kunne nikke med. Du vil lære at en «singelbonde» enten kan være sterk eller svak, det kommer an på omstendighetene, men generelt er det fordel å holde sine bønder samlet ved siden av hverandre. «Dobbeltbønder» er gjerne svake, og det er en fordel å begrense antallet «bondeøyer».

Vi snakker om sterke og svake felter og sterke og svake offiserer. «En springer på randen er en springer på stranden», er et godt ordtak. For som vi lærte i kurset om åpninger er det lurt å fokusere på sentrum, og bedre da er det å etabler seg et «støttepunkt» for hesten midt på brettet.

Posisjonsspill og strategi er begrepet som henger sammen. «Taktikk er det man gjør når det er noe å gjøre. Strategi er det man gjør når det ikke er noe å gjøre.» Dette er et kjent sitat av Savielly Tartakower, en artig polakk fra begynnelsen av 1900-tallet. Han etterlot seg en rekke gode spissformelinger. «Erro ergo sum» stammer også fra Tartakower. Jeg feiler, derfor lever jeg.

Men hans poeng om at det ikke skjer noe i «strategiske stillinger» er ikke helt riktig. Det stemmer at når stillingen er «taktisk» gjelder det bare å regne variant som en gal. Da må man gjøre det stillingen krever av deg. Men også i rolige stillinger skjer det masse. Det skal kjempes ulike posisjonelle fordeler.

Det er din posisjonsforståelse som øves i dette kurset. Magnus Carlsen er helt fenomenal her. Det er først og fremst han fantastiske intuisjon som gjør han til verdens beste sjakkspiller. Noen er født mer talentfulle enn andre. De har talent, og det har selvfølgelig Magnus, men det må vites at Magnus har brukt minst fem på sjakk daglig i snitt siden han ble hektet på sjakk ni år gammel.

Intuisjon er noe som kan bygges opp og det tar tid. Men som på alle andre områder, det er en fryd å forstå. Og sjakk må forstås. Så dette er et viktig kurs. 

 

KURSET INNEHOLDER:

 

TA KURSET