TA KURSET

Sjakksluttspill med Simen og Olga omhandler den siste fasen i et sjakkparti og er det femte og siste kurset i det vi har kalt en grunnleggende innføring i sjakk. Det første kurset, Lær sjakk med Simen og Olga, tok for seg reglene, mens de øvrige fire har handlet om ulike faser i et sjakkparti. Rammeverket er nå etablert. Det er bare tre faser i et sjakkparti. Åpning, midtspill og sluttspill, og man skiller mellom taktiske stillinger og posisjonelle stillinger.

Vi har dekket det hele, men det betyr selvfølgelig ikke at man er utlært i sjakk. Innen hvert av disse temaene er det uendelig hva man kan lære. Det er det som er sjarmen med sjakk. Man går aldri tom. Selv ikke computeren er i nærheten av å ha funnet den endelige sannhet i sjakk. Men med rammen på plass har man noe å bygge videre på.

Sjakksluttspill kjennetegnes ved at det er få brikker igjen på brettet. Det er ikke noen mer presis definisjon enn det. Overgangen fra midtspill til sluttspill er dermed glidende. Gjerne snakker man om sluttspill når dronningene er byttet, men det finnes også en rekke sluttspill med dronningene på brettet.

Det som i hvert fall er sikkert i sluttspill er at kongens betydning endres dramatisk. Når det er mange brikker på brettet er det lurt å la kongen spille en passiv rolle. Den bør ikke involvere seg for mye, og beste man kan gjøre er å finne seg en trygg kongestilling. I sluttspill derimot gjelder det å aktivere kongen. Noen hevder at kongen kan ha like stor slagkraft som tårnet faktisk, og det er mye, for tårnet er en meget sterk brikke.

Man ikke evaluere en konge på samme måte som de øvrige brikkene. En bonde kan man si er verdt en krone for eksempel, og hest og løper vil da være verdt tre kroner, mens tårnet er verdt fem og damen ti kroner. Kongen er uendelig mye verdt. Taper man den, taper man jo partiet. Men i offensiv kraft kan altså kongen evalueres til hele fem kroner.

Sluttspill er også ofte taktiske i den forstand at gjerne er konkrete varianter som må regnes ut. Siden det ikke er så mange brikker igjen, er det ofte mulig å regne veldig langt i sluttspill. Det er ikke så mange brikker å holde styr på. Men det betyr ikke at regningen er enklere. Heller tvert i mot. Sluttspill kan ofte være fantastisk kompliserte.

Greit er det at det finnes noen såkalte «teoretiske stillinger». Det hjelper veldig å ha litt kjennskap til disse. Lar det seg gjøre å vinne med bare en randbonde mot konge? Og hvordan er det om man også har tårn på brettet. For eksempel.

Som i de øvrige kursene er målet også her å øke din forståelse. Forhåpentligvis vil du også lære deg å elske sluttspill. Det er noen som gjør det nemlig, og det er mange gode grunner for det. 

 

KURSET INNEHOLDER:

 

TA KURSET